Horloge Lexicon

In alfabetische volgorde:

Afkanting
De scherpe randjes van een plaat, brug of staafje uniform bijvijlen en glanzend polijsten. De randen worden gewoonlijk in een hoek van 45° afgekant. Dit is een nauwgezette klus waar de vaardige handen en ogen van een ervaren horlogemaker aan te pas te komen.

Antimagnetisch
Mechanische uurwerken worden gemakkelijk beinvloed door de magnetische velden die vaak aanwezig zijn op plaatsen waar u dagelijks komt. Dit probleem wordt meestal opgelost door anti- of niet-magnetische onderdelen op te nemen in het uurwerk. Sommige bedrijven, zoals IWC, gaan verder en vatten hun uurwerk in een antimagnetische kern. Door deze maatregelen is een dergelijk horloge anit-magnetisch tot 80.000 A/m, ruim boven de door DIN en ISO gestelde eisen.

Automatisch opwindmechanisme
Een draaiend gewicht, in beweging gebracht door beweging van de pols, windt de veerton op via de tandwieltrein van een mechanisch horloge-uurwerk. Het automatische opwindmechanisme werd in 1770, in het zakhorlogetijdperk, uitgevonden door Abraham-Louis Perrelet, die een horloge creëerde met daarin een gewicht dat naar voren en achteren slingert (het gewicht in het zakhorloge maakt gewoonlijk een verticale beweging, in tegenstelling tot dat in een polshorloge). De eerste polshorloges met automatisch opwindmechanisme, in de jaren twintig van de vorige eeuw uitgevonden door John Harwood, maakten gebruik van een zogenaamd hamermechanisme, waarbij een gewicht een boog doorliep tussen twee begrenzingstiften. De doorbraak van een automatische opwindmechanisme met rotor vond plaats met de Eterna-Matic met kogellager van rond 1940. Sinds die tijd hebben zich geen fundamentele wijzigingen meer voorgedaan in de technologie. Tegenwoordig is er sprake van éénrichtings en tweerichtings opwindrotoren, afhankelijk van het gebruike type tandwieltrein.

Balans
Het kloppende hart van een mechanisch horloge-uurwerk is de balans. Gevoed door de energie van de opwindveer geeft een onvermoeibaar oscillerend radertje, met een diameter van slechts enkele millimeters en een spiraalvormige balansveer het ritme aan voor het schakelrad en de ankers. Tegenwoordig wordt de balans gewoonlijk gemaakt uit een stuk magnetische glucydur, een legering die slechts zeer weinig uitzet bij blootstelling aan warmte.

Balanskloof
Een metalen plaatje dat op een bepaalde plek op de hoofdplaat is bevestigd en ruimte biedt aan de balans. De balans is gewoonlijk bevestigd aan een staafje dat de balanskloof wordt genoemd. In de traditie van de Duitse horlogemakersstad Glashütte wordt de balanskloof decoratief gegraveerd.

Brug
Een metalen plaatje dat op twee plaatsen op de hoofdplaat is bevestigd en ruimte biedt aan een tandrad of rondsel.

Chronograaf
Van de Griekse woorden chronos (tijd) en grafein (schrijven). Oorspronkelijk schreef een chronograaf letterlijk: op een stuk papier werd de verstreken tijd bijgehouden met behulp van een potlood bevestigd aan een soort hand. Tegenwoordig wordt deze term gebruikt voor horloges die niet alleen de tijd van de dag aangeven, maar ook bepaalde tijdsintervallen, met behulp van afzonderlijke wijzers die naar wens kunnen worden gestart en stopgezet. Het verschil met een stopwatch is dat deze niet de tijd van de dag aangeeft.

Chronometer
Letterlijk ‘tijdmeter’. Tegenwoordig verwijst deze term naar een uitzonderlijk nauwkeurig horloge (voor een mechanisch uurwerk met een afwijking van maximaal vijf seconden per dag). Chronometers worden gewoonlijk geleverd met een officieel certificaat van een onafhankelijk testinstituut zoals de C.O.S.C.

C.O.S.C
De Contrôle Officiel Suisse de Chronomètres, het officieel Zwitsers testbureau voor chronometers. De C.O.S.C. is de grootste uitgever ter wereld van zogenaamde chronometercertificaten, die verder slechts afzonderlijk worden afgegeven door bepaalde observatoria (bijvoorbeeld die in Neuchâtel, Zwitserland). Tegen een vergoeding test de C.O.S.C. de loopsnelheid van uurwerken die door horlogemakers zijn afgesteld. Het gaat meestal om mechanische uurwerken, maar het bureau test soms ook uiterst nauwkeurige quartzuurwerken. De horloges die aan de eisen voor een chronometer voldoen krijgen een officieel certificaat toegekend.

Column wheel
Zie zuilenrad

Côtes de Genève
Ook wel Vagues de Genève genoemd. Dit is een traditionele Zwitserse versiering bestaand uit een gelijkmatig patroon van parellelle strepen. Deze wordt aangebracht op platte uurwerkonderdelen met een snel draaiende pen van hout of kunststof. De horlogemakers uit het Duitse Glashütte hebben een eigen versie van Côtes de Genève bedacht, die in een iets andere hoek wordt aangebracht en Glashütte-strepen heten.

Dubbelchronograaf (of rattrapante)
In de horloge-industrie ook bekend onder de Franse naam, de rattrapante. Een horloge met twee secondetellers, waarvan de ene kan worden stilgezet met behulp van een speciaal hendeltje in het wijzerplaatraderwerk om een tussentijd aan te geven, terwijl de andere doorloopt. Als het hendeltje wordt losgelaten springt de stilgezette wijzer vooruit naar de stand van de andere secondeteller.

Echappement
De combinatie van de balans, de balansveer, de rondels en het ankerrad, een subgroep die de impuls van de veerton verdeelt in kleine, precies afgemeten doses. Het zorgt ervoor dat de tandwieltrein soepel en efficiënt loopt.

Eeuwigdurende (Perpetual) kalender
Een kalendermodule van dit type uurwerk compenseert automatisch voor de verschillende maandlengtes en ook voor schrikkeljaren, de komende eeuw lang (dus tot 2100). Een eeuwigdurende kalender geeft gewoonlijk ook de datum en maand weer en wanneer het laatste schrikkeljaar was, en soms ook de dag van de week en de maanfase.

Fluorescerende stof
Tritium is een licht radioactieve stof waarvan een laagje wordt aangebracht op wijzers, cijfers en markeringsstreepjes op wijzerplaten, zodat je de tijd kunt zien in het donker. Op horloges die tritium bevatten moet dat worden aangegeven, door middel van de letter T nabij 6 uur. Het is nu grotendeels vervangen door niet-radioactieve stoffen zoals SuperLumiNova en Traser wegens bedenkingen vanuit de medische sector en een verwacht overheidsverbod op het gebruik van het materiaal.

Flyback-chronograaf
Een chronograaf met een speciale tandwieltreinschakeling waardoor het chronograafuurwerk direct na het terugzetten van de wijzers door kan lopen. Dit systeem werd ontwikkeld voor bijzondere tijdmetingsfuncties die nodig zijn in de luchtvaart, waarbij snel achter elkaar verschillende tijdintervallen moeten worden gemeten. Een flyback wordt ook wel een 'retour en vol' genoemd.

Gaand werk
Het gaand werk van een mechanisch horloge geeft energie door van de opwindveer aan het echappement. Het gaand werk bestaat uit het minuutrad, het derde rad, het vierde rad en het schakelrad.

Gangreserve indicatie (power reserve display)
Een mechanisch horologe beschikt over een bepaalde hoeveelheid gangreserve. Een volledig opgewonden modern automatisch horloge heeft gewoonlijk 36 tot 42 uur energie voordat het weer moet worden opgewonden. De gangreserve indicatie laat de drager weten hoeveel energie zijn horloge nog in reserve heeft, een functie die vooral nuttig is bij handmatig op te winden horloges die een maximumreserve van enkele dagen hebben.

Geblauwde schroef
In de horlogemakerstradities van Zwitserland en Glashütte, Duitsland hoort een uurwerk uit esthetisch oogpunt geblauwde schroeven te bevatten. Gepolijste stalen schroeven worden verhit (of ontladen, zoals dat in het horlogejargon heet) bij 290°C. Door dit proces wordt het staal ontspannen en krijgt het een diepblauwe kleur. Slechts weinig manufactures gebruiken nog verhitting voor het ontladingsproces, de andere gebruiken liever een chemische methode die consistent dezelfde kleur oplevert. Jaquet Droz en enkele andere merken gebruiken zelfs geblauwde schroeven als designelement op de wijzerplaat.

GMT
GMT of Greenwich Mean Time is gebaseerd op een indeling van de wereldbol in 24 tijdzones, vastgesteld op de meridianenconferentie van 1884. De nulmeridiaan loopt door de Londense voorstad Greenwich. In modern horlogejargon wordt de term GMT vaak gebruikt voor een polshorloge dat een tweede tijdzone aangeeft of een 24-uurs indeling heeft.

Guillocheren
Een versiering die wordt aangebracht op de wijzerplaat en de rotor met behulp van een graveersinstrument met scherpe punt, een guillocheermachine. Hiermee wordt een gelijkmatig patroon in een effen oppervlak aangebracht. De precieze afstelling van het instrument voor elk nieuw traject wordt verricht met een soort pantograaf en de beweging van het instrument kan handmatig worden gestuurd of mechanische. Echt geguillochis (de juiste term die een meester van het guillocheren zou gebruiken) zijn zeer verfijnd en moeilijk te produceren. Daarom worden de meeste wijzerplaten die op deze manier zijn versierd geproduceerd met een stansmachine. Breguet is een van de zeer weinige bedrijven die elke wijzerplaat nog echt guillocheren.

Hoofdplaat
Een metalen platform uit verschillende lagen voor het gaand werk. De hoofdplaat van een uurwerk bevat meestal ook de wijzerplaat en de lagers voor de primaire rondels van de ‘eerste verdieping’ van het gaand werk. De raderen worden voltooid door bruggen en staafjes stevig vast te schroeven op de achterkant van de plaat. Een specialiteit van de school van het Duitse Glashütte in vergelijking met de Zwitserse school is dat de achterkant van het uurwerk niet wordt voltooid met behulp van verschillende bruggen en staafjes, maar met een driekwartsplaat.

Jaarkalender
De automatische compensatie voor de wisselende lengtes van de maanden van het jaar in de kalendermodule van een horloge. Een horloge van dit type geeft meestal ook de maand en de datum aan en soms ook de dag van de week en de maanfasen.

Kaliber (of Caliber)
Een term die net zoiets betekent als type of model en verwijst naar verschillende horloge-uurwerken.

Kolomrad
Zie zuilenrad

Kompas
Een regelmechaniek op de balanskloof waarmee de horlogemaker de loopsnelheid van een uurwerk afstelt. Met het kompas wordt de effectieve lengte van de balansveer gewijzigd, waardoor die sneller of langzamer gaat bewegen. De kroon dient voor het opwinden en verstellen van een horloge. Een automatisch uurwerk komt op gang na enkele draaien van de kroon, een handmatig opwindhorloge wordt volledig met behulp van de kroon opgewonden. De kroon wordt ook gebruikt om een aantal functies te verstellen, meestal ten minste de uren, minuten, seconden en datum. Een schroefkroon kan worden aangedraaid om te voorkomen dat er water in de kast komt of de kroon per ongeluk wordt versteld bij intensieve sporten zoals duiken.

Manufacture
Er bestaat geen algemene overeenstemming over de definitie van dit woord, maar de meeste experts zijn het erover eens dat het alleen mag worden gebruikt voor een bedrijf dat ten minste een kaliber, of in elk geval de cruciale onderdelen daarvan zoals de hoofdplaat, in eigen huis vervaardigt. Dit gold tien jaar geleden slechts voor een handjevol producenten in Zwitserland en Duitsland, maar door de hoogst competitieve markt van tegenwoordig hebben verschillende creatievelingen zich geroepen gezien om een uurwerk te ontwikkelen. ETA is ontegenzeglijk de grootste manufacture van Zwitserland. Het woord zelf komt uit het Latijn (al gebruiken horlogemerken liever de Franse vorm) en betekent ‘met de hand gemaakt’.

Minute-repeater
Een slagwerk met hamers en gongs waarmee een geluidssignaal wordt afgegeven dat het aantal uren, kwartieren en minuten aangeeft dat is verstreken sinds twaalf uur ’s middags of ’s nachts. De drager duwt een schuifje in, waardoor de veer wordt opgewonden. Gewoonlijk maakt een repeater gebruik van twee verschillende gongs om de uren (lage toon), kwartieren (opeenvolging van hoge en lage toon) en minuten (hoge toon) aan te geven. Sommige horloges hebben drie gongs, een carillon genaamd.

Ontspiegeling
Een laagje dat wordt gevormd door het glas met stoom te bewerken, waardoor de weerspiegeling van licht wordt weggenomen en het horloge beter afleesbaar wordt. Ontspiegeling werkt het best als het op beide zijden van het glas wordt toegepast, maar omdat het laagje gemakkelijk krast, passen sommige fabrikanten het alleen op de onderkant van het glas toe. Het wordt vooral toegepast op synthetisch saffierglas.

Openwerking
Een techniek waarbij de onderdelen van een uurwerk worden teruggebracht tot hun elementaire gewichtdragende delen. Gewoonlijk is dit een monnikenwerk dat handmatig wordt uitgevoerd met behulp van een minuscuul handzaagje, hoewel onderdelen ook met behulp van een machine in zekere mate kunnen worden opengewerkt.

Perlage of zonneslijpsel
Versiering bestaande uit een gelijkmatig patroon van deels overlappende stippen, aangebracht met een snel draaiende pen van hout of kunststof. Deze versiering, ook wel zonneslijpsel genoemd, diende er oorspronkelijk voor om te voorkomen dat stof of vuil zich konden afzetten op de platen van het uurwerk. Tegenwoordig wordt het meestal decoratief gebruikt.

Pulsometer
Een schaalverdeling op de wijzerlpaat, flens of lunette waarmee in combinatie met de secondewijzer de hartslag kan worden gemeten. Op de pulsometer is altijd een referentiegetal aangegeven. Als er bijvoorbeeld gradué pour 15 pulsations op staat, telt de drager vijftien hartslagen. Bij de laatste slag geeft de secondewijzer op de pulsometerschaalverdeling aan wat het aantal hartslagen per minuut is.

Quartz
Deze technische revolutie in de tijdmeting vond eind jaren zestig zijn weg naar het polshorloge. De quartz-techniek was grotendeels een Zwitserse uitvinding - de eerste quartzspolshorloges werden vervaardigd door Girard-Perregaux en Piaget als gevolg van een joint-venture in de Zwitserse horloge-industrie - maar Japanse bedrijven, in het bijzonder Seiko, zouden de markt met deze nieuwe technologie gaan overheersen. Het quartzuurwerk gebruikt de opvallende stabiele trillingsfrequentie van kwartskristal als het wordt blootgesteld aan elektrische spanning (gewoonlijk 32.868 Hz) als norm. Dat een met kwarts afgeregelde secondenwijzer een keer per seconde verspringt is een concessie aan het gebruik van externe energie.

Rattrapante
Zie dubbelchronograaf

Retrograde weergave
Bij retrograde weergave wordt de tijd lineair aagegeven, in plaats van cirkelvormig. De wijzer doorloopt een boogtraject tot hij aan het eind van de schaalverdeling komt. Op dat moment springt hij onmiddellijk terug naar het beginpunt.

Rotor
De rotor is het onderdeel dat zorgt voor het opwinden van een automatisch horloge. Door de beweging van dit onderdeel, waarvan de buitenrand is voorzien van een zwaar metalen gewicht, wordt de veer opgewonden. Het opwinden gebeurt unilateraal of bilateraal (bij beweging in één richting of in beide richtingen), afhankelijk van het kaliber.

Saffierglas
Voor de bescherming van de wijzerplaat van een modern polshorloge wordt tegenwoordig bij voorkeur gebruik gemaakt van synthetisch saffierglas. Dit materiaal, door edelsteenkundigen aluminiumoxide (A1203) of corundum genoemd, kan kleurloos zijn (corundum) rood (robijn), blauw (saffier) of groen (smaragd). Het is zeer krasbestendig met een hardheid van 10 op de schaal van Mohs; diamant is de enige stof die harder is. Corundum wordt geproduceerd met behulp van een methode die in 1902 werd uitgevonden door Auguste Victore Louis Verneuil. Hierbij wordt het proces dat gewoonlijk honderdduizend jaar in beslag neemt ingekort tot slechts enkele uren. Vandaar dat de stof ‘synthetisch’ wordt genoemd.

Schroefbalans
Vóór de uitvinding van de perfect uitgebalanceerde balans met een gladde ring werden balansen uitgerust met verzwaarde schroeven, waarmee de juiste gewichtsverdeling kon worden ingesteld. Tegenwoordig is een schroefbalans een subtiele aanduiding van de kwaliteit van een uurwerk, vanwege de kostbare constructiemethode met behulp van minuscule verzwaarde schroefjes.

Sonnerie
Een variatie op de minute-repeater waarbij - zoals bij de klok in een klokkentoren - de tijd niet wordt aangegeven wanneer de drager dat wenst, maar automatisch (en passant) elk uur (petite sonnerie). Gérald Genta bouwde begin jaren negentig de meest gecompiceerde sonnerie.

Steen
Om de wrijving te verminderen zijn de geharde stalen punten van de draaiende tandraderen van een uurwerk (rondels genaamd) gevat in een synthetische robijn (in de vorm van een gepolijste steen met een gat erin) en gesmeerd met een dun laagje speciale olie. Deze synthetische robijnen worden op precies dezelfde wijze vervaardigd als saffierglas, van dezelfde grondstoffen. In het zakhorlogetijdperk werden nog echte robijnen gebruikt met handgeboorde gaten, maar vanwege de hoge kosten werden die alleen toegepast in uurwerken met bijzonder snel draaiende raderen.

Tachymeter
Een schaalverdeling op de wijzerplaat, flens of lunette van een chronograaf waarmee in combinatie met de secondewijzer de snelheid van een bewegend voorwerp kan worden gemeten.
Een tachymeter maakt gebruik van een waarde die in minder dan een minuut wordt gemeten en zet die waarde om in mijlen of kilometer per uur. De drager kan bijvoorbeeld de tijd meten die een auto erover doet om van het ene naar het volgende kilometerbordje op de snelweg te rijden. Als de auto het tweede bordje passeert, wijst de secondewijzer naar de snelheid van de auto in kilometers per uur op de tachymeterschaalverdeling.

Tijdvereffening (of equatie)
De gemiddelde tijd die we gebruiken om het verlopen van de dag bij te houden (24 uren die gelijkelijk zijn verdeeld in minuten en seconden) is niet gelijk aan de ware zonnetijd. De tijdvereffening is een complicatie die het verschil aangeeft tussen de gemiddelde tijd aangegeven door het polshorloge en de tijd die de zon aangeeft. De Équation Marchante van Blancpain laat heel aanschouwelijk dit verschil zien door middel van een wijzer met een gouden zon aan het uiteinde die ook rond de wijzerplaat loopt op een wijze die horlogeconnoisseurs marchant noemen.

Tourbillon
Een technisch moelijk realiseerbaar instrument dat in 1801 werd uitgevonden door Abraham-Louis Breguet en dat dient ter compensatie van de invloed van zwaartekracht op de balans van een zakhorloge. Hierdoor wordt de precisie vergroot. In een tourbillon (van het Franse woord voor wervelstorm) is het volledige echappement gemonteerd op een epicycloïdaal raderwerk in een ‘kooi’ en maakt het een volledige omwenteling om de eigen as in een vast tijdverloop, meestal één minuut. In een polshorloge is het min of meer overbodig, maar dit horologische hoogstandje wordt gezien als een teken van technische expertise in deze moderne tijd. Wegens de trend om deze complicatie toe te passen in de haute horlogerie introduceren horlogemakers nu creatieve variaties op het thema, zoals bijvoorbeeld de Gyrotourbillon I van Jaeger-LeCoultre.

Trillingsfrequentie
De ringvormige balans slingert om zijn eigen as en fungeert als regelorgaan van het echappement van het uurwerk. De amplitude (gewoonlijk 300 graden) wordt begrensd door de zeer fijne balansveer, die zorgt voor het omkeren van de draairichting. De frequentie van de trilling in twee richtingen wordt gemeten in hertz (Hz), maar vaker in trillingen of vibraties per uur, soms geschreven als a/h dat staat voor het Franse alternace/heure (omkeringen per uur). De meeste polshorloges tikken tegenwoordig met een frequentie van 28.800 trillingen per uur (4 Hz) of 21.600 trillingen per uur (3 Hz). Minder gebruikelijk, maar nog wel aan te treffen in bepaalde modellen, zijn trillingsfuncities van 18.000 trillingen per uur (2.5 Hz) en 36.000 trillingen per uur (5 Hz). El Primero van Zenith, geïntroduceerd in 1969, was het eerste serieel geproduceerde uurwerk dat tikte met een frequentie van 36.000 trillingen per uur, en is nog altijd uniek.

Veer, opwindveer
De (opwind)veer bevindt zich in de veerton en slaat bij spanning ernergie op, die hij via het gaand werk doorgeeft aan het echappement tijdens het ontspannen. Tegenwoordig worden veren meestal gemaakt van Nivaflex, een legering die begin jaren vijftig werd uitgevonden door de Zwitserse ingenieur Max Straumann. Deze legering bestaat voornamelijk uit ijzer, nikkel, chroom, kobalt en beryllium.

Veerton
De veerton bevat de opwindveer, hij kan vrij draaien om een spil en wordt voortbewogen door het tandrad dat meestal tevens als deksel dienst doet. Dit rad grijpt in op het eerste rondsel van de tandwieltrein van het uurwerk. Sommige uurwerken bevatten twee of meer veertonnen, voor een grotere gangreserve.

Waterbestendigheid
Waterbestendigheid is een belangrijk kenmerk van een horloge en wordt meestal aangegeven in stappen van een atmosfeer (atm of bar, gelijk aan 10 meter waterdruk) of meter. Dit staat gewoonlijk aangegeven op de wijzerplaat of de kastbodem. Horloges die bestendig zijn tot 100 meter zijn het best geschikt voor zwemmen en snorkelen. Uurwerken die bestendig zijn tot 200 meter zijn geschikt voor scubaduiken. Voor diepzeeduiken zijn professionele horloges verkrijgbaar, voor gebruik tot een diepte van 200 meter of nog dieper.

Zegel van Genève
Sinds 1886 wordt het officiële zegel van dit kanton toegekend aan Geneefse horlogemanufactures, die moeten voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, waaronder: gepolijste steenzetting, stenen met olijfboring, gepolijste opwindraderen, kwaliteitsbalansen, en -balansveren , stalen hefbomen en veren met een afkanting van 45 graden en decoratie met Côtes de Genève en gepolijste assen en rondsels. Deze lijst is niet compleet, maar geeft een duidelijk idee van de elementen waar een uurwerk over moet beschikken voor toekenning van dit begeerlijke zegel.

Zuilenrad
(ook kolomrad, kastelenrad of column wheel genoemd)
Het onderdeel dat de chronograaffuncties regelt in een echte chronograafuurwerk. De aanwezigheid van een kolomrad geeft aan dat de chronograaf volledig geïntegreerd is in het uurwerk. In deze tijd worden gewoonlijk modules gebruikt die worden aangebracht op een basiskaliberuurwerk.

Zwanenhals-fijnafstelling
Een regelinstrument, anders een kompas, waarmee de horlogemaker de loopsnelheid van een uurwerk afstelt. Het bevindt zich boven op de balanskloof. De zwanenhals komt voornamelijk voor in fijne uurwerken uit Zwitserland en het Duitse Glashütte.