Europese Herroepingsrecht

Europese Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij u Dutch Jewel Company webshop via een ondubbelzinnige verklaring (bv. via e-mail naar info@dutchjewelcompany.com) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Zodra wij op de hoogte zijn gebracht van deze beslissing, heeft u 14 dagen de tijd niet beschadigde en indien redelijkerwijs mogelijk ongedragen horloges en sieraden product terug te sturen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping.

Let op!

Zou u bij het terugsturen willen denken om het volgende mee te sturen indien mogelijk:
- Het originele garantiebewijs (indien dit meegestuurd is)
- Het volledig ingevulde retourformulier: Download retourformulier
- De originele verpakking van het horloge of sieraad (indien redelijkerwijs mogelijk )


De kosten voor het terug sturen zijn voor de consument.Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met de Dutch Jewel Company webshop klantenservice op +31 (0)6 189 27 391 of stuur een e-mail naar info@dutchjewelcompany.com


Indien u goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:

a) U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
b) U krijgt alles wat u aan Dutch Jewel Company heeft betaald, inclusief de betaalde leveringskosten, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding terug. Alleen als u heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode krijgt u alleen kosten van de standaard verzendmethode terug. Dutch Jewel Company hoeft de bezorgkosten niet terug te betalen als de consument een deel van de bestelling terugstuurt.
c) U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.