Bestellingen en Verzendkosten

Bestelling

Zodra u een product hebt gekozen en wenst aan te schaffen, kunt u contact met ons opnemen, zodat wij u kunnen informeren over de levertijd. Wij proberen binnen 24 uur uw e-mails te beantwoorden en tijdens kantoortijden kunt u ons direct telefonisch benaderen. Zodra wij een bestelling ontvangen, nemen wij direct persoonlijk contact met u op via telefoon of e-mail. Pas wanneer u de levertijd accordeert, zullen wij het bijbehorende aankoopbedrag gaan innen. Indien u toch afziet van uw bestelling, om welke reden dan ook, dan zullen wij de bestelling annuleren.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Tien redenen om te winkelen bij Dutch Jewel Company

1. Dutch Jewel Company is een begrip in Nederland.
2. Bij alle bestellingen met een waarde boven EUR 49.- worden GEEN verzendkosten berekend bij verzending BINNEN de NEDERLAND.  Bij bestellingen onder de EUR 49,- rekenen we alleen verzendkosten van EUR 8,40 verder geen bijkomende kosten. Voor verzending BUITEN de NEDERLAND hanteren wij de tarieven van DHL Express
. Deze worden voor u uitgerekend door de speciale DHL Expressmodule in het bestelproces.
3. Wij rekenen geen additionele kosten bij bestellingen.
4. DJC heeft sinds 1926 ervaring in deze branche.
5. Dutch Jewel Company heeft tevens een fysieke showroom.
6. Persoonlijke service, bij elke bestelling nemen wij persoonlijk contact met u op.
7. Niet tevreden, geld terug. 14 dagen bedenktijd, de termijn van 14 dagen gaat in op de eerstvolgende dag na aflevering van het product.
8. After Sales Service wordt uitgevoerd in eigen beheer.
9. Ieder product ontvangt u met een internationale garantie.
10. Alle verkoopprijzen zijn inclusief 21% BTW. De netto prijzen staan onder het inclusief bedrag in kleine letters vermeld

Betaalmogelijkheden

Creditcards/Paypal
Wij accepteren de volgende creditcards ( alleen online )

1. Visa
2. MasterCard
3. American Express
4. Diners Club
5. Maestro

Bankoverboeking
Mocht u reeds uw bestelling geplaatst hebben of een aanbetaling doen, dan kan dat per telefonische of elektronische overboeking.

iDEAL
Beveiligd online betalen met uw eigen bankrekening.

DJC Tegoedbon
Het kan zijn dat u een tegoedbon heeft gekregen als cadeau of dat u een tegoedbon hebt ontvangen na een ruiling. Deze tegoedbonnen zijn onbeperkt geldig en inwisselbaar bij Dutch Jewel Company